Posts Tagged ‘Jamie Oliver’

3 krátké tipy a odkazy

Tento článek je souhrnem tří odkazů, které jsem poslal odběratelům newsletteru.

Konference

Jednou z novinek tohoto léta je, že jsem v rámci investování do svého rozvoje začal jezdit na konference. Začalo to úžasnými 4 dny na DCBCN, což je setkání byznys komunity Dynamite Circle v Barceloně. Musím říct, že jsem měl obavy, zdali se mi celková investice cca 20 tisíc do lístku, dopravy a ubytování nějakým způsobem vrátí, a došel jsem ke dvěma závěrům.
(more…)